De Harmonizer


De Harmonizer
Ga door naar de producten
Na vele jaren onderzoek bij de piramides van Gizeh en de piramides van de oude volken in zuid –Amerika, hebben verschillende wetenschappers ontdekt dat de piramides zijn gebouwd op basis van wiskundige maten "cubit" genaamd. Middels experimenten met ringen van getwist koperdraad , heeft uitvinder Slim Spurling ontdekt dat door deze cubit maat toe te passen er een sterk lichtveld binnen de ringen ontstaat, dat zeer heilzaam werkt op mensen, dieren en planten, en zo is de lichtring ontstaan.

Een harmonizer bestaat uit 6 lichtringen, opgesteld in een geometrisch patroon waardoor er een groot lichtveld ontstaat dat het hele huis bestrijkt en afhankelijk van de maat, ook ver daarbuiten zijn invloed laat gelden.
De huis harmonizers worden met goed resultaat ingezet om de effecten van zendmasten op mensen, dieren en planten te neutraliseren. Ook verbeteren ze de kwaliteit van de lucht die je inademt in en om je huis.
De invloed van door mensen uitgezonden negatieve emoties en mentale energie wordt ook verminderd, met een aantoonbare en aanzienlijke vermindering van stress. De lichamelijke en geestelijke draagkracht (bestendigheid) nemen merkbaar toe. Het welzijn en de levensvreugde worden door de invloed van harmonizers verhoogd.
Bij onweer neutraliseert de harmonizer de negatieve elektrische lading op mens en dier en ook wordt de belasting van computerstraling (wifi), telefoons en magnetrons aanmerkelijk verminderd.
De harmonizers worden in landbouw ingezet om productiviteitsverbeteringen te realiseren.

Je kunt de harmonizer een intentie meegeven die de invloed nog verder zal versterken. Denk bijvoorbeeld aan Vrede, Liefde, Respect ,Rust en andere mooie intenties.
Ook kun je er met verschillende soorten kristallen op of in werken en zal de harmonizer als extra de informatie van het kristal meezenden. Zo zal jou harmonizer je helpen je energieveld te versterken en schoonhouden, en bijdragen aan je directe omgeving.

Cubit maten

Een harmonizer bouwen we met 2 verschillende cubit maten (wiskundige lengte maten) de sacred cubit (144mhz), werkt op de materiele wereld en daar bedoelen we mee alle materie binnen het elektro-magnetische veld van de aarde, waarvan de harmonische frequentie 144 mhz is,, en we werken met de lost cubit (177 mhz), die op de spirituele wereld werkt, denk daarbij aan de gevoelens, emoties, gedachtes, auraveld en de chakra's, en daarvan is 177mhz de harmonische frequentie.

Met deze twee maten maken we drie types harmonizers, een sacred cubit harmonizer, een lost cubit harmonizer en een matrix harmonizer, dat is een harmonizer waar de lost cubit en sacred cubit gemengd zijn, wat balans geeft tussen de spirituele- en materiele wereld.

Doordat er met de cubit maten gespeeld kan worden (1 cubit, ½ cubit, ¼ cubit, en 1/8 cubit, 1/32 cubit), kunnen er verschillende groottes harmonizers gemaakt worden, zo zijn er harmonizers leverbaar van kettinghanger grootte,voor persoonlijk niveau, tot er met een grootte van 2 cubit voor een hele regio.

Wat is en doet een harmonizer nu precies


Rond onze aarde hebben we een elektro-magnetisch veld, binnen dat veld leven we in een levensenergieveld, Orgon energie genaamd (alles binnen het elektromagnetische veld is ermee doordrenkt). In India noemen ze het prana en in China Qi of chi energie. Zonder dit orgon levensenergieveld, zou er geen enkel leven mogelijk zijn. Met alles wat wij als mensheid doen met technologie (neem bijvoorbeeld wifi, radar), chemische en nucleaire vervuiling en negatieve gedachtes en emoties (deze genereren allemaal frequenties die in het orgon levensenergie veld blijven hangen), komt dit energieveld in een lagere trilling terecht, met als gevolg een ongezond orgon levensenergieveld.

Een harmonizer creëert een spinnend torusveld om zich heen ( dezelfde werking als van het elektro-magnetische veld van de aarde) waarvan de kracht en bereik bepaald wordt door de grootte van de harmonizer en de dikte van het gebruikte materiaal (vertind koper). Alle frequenties die niet harmonisch zijn en binnen het torusveld van de harmonizer komen worden omgezet naar een harmonische frequentie, waardoor ons levensenergieveld in optimale trilling komt en blijft, met als gevolg een schoon en gezond orgon levensenergieveld.

Persoonlijk gebruik

Een harmonizer is veel meer dan alleen een stuk koper, het is een spirit een bewustzijn, een verbinding met het universum, waarmee je kan samenwerken en opdrachten kan geven.
Als je met de harmonizer gaat mediteren dan kan je de harmonizer bijvoorbeeld de opdracht geven op een specifieke pijnplek te focussen en al zijn energie op die ene plek te richten, en het helings proces te versnellen, of dezelfde energien over een afstand naar iemand anders te sturen die het nodig heeft.

In elke harmonizer zit ook een helder dubbeleinds bergkristal, de rede voor de keuze van het dubbeleinds bergkristal is dat het het enige kristal is zonder informatie, en waar informatie aan mee kan worden geven, het is dus ook de bedoeling dat er in persoonlijke intentie aan het kristal wordt mee gegeven en wordt dan door het torusveld van de harmonizer verspreid.